Centrum Olomouc

Vedení a administrace

Vedoucí centra

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 

Tel: 736 620 804 

Asistentka vedoucího centra

Bc. Jana Povýšilová

E-mail: olomouc@maltezskapomoc.cz 

Tel: 732 662 658 

Správce webového obsahu, Public Relations, fundraising, vzdělávání seniorů Moderní senior

Mgr. Karel Čapka

E-mail: karel.capka@maltezskapomoc.cz 

Tel: 605 228 161