Aktuality

I letos proběhlo ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně pravidelné velikonoční setkání […]
Připojte se kromě Zlínského kraje i v Jihomoravském a Olomouckém. Vyzkoušejte si, jaké to je […]
Maltézská pomoc uspořádá v červenci již 24. ročník Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě. Událost […]
Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého sdružilo dobrovolnické organizace v Olomouci a zprostředkovalo možnost představit příležitosti […]
Velikonoční svátky většinou chápeme jako příval energie kvůli přicházejícímu jaru doprovázenému množstvím […]
Nabídka pomoci

Cílové skupiny

Maltézská pomoc nabízí podporu dětem a dospívajícím ze znevýhodněných prostředí nebo se zdravotním hendikepem, dětem z dětských domovů a dětských center, rodinám v tíživé životní situaci, lidem se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, duševním a po úrazu), seniorům, kterým ubývá jakýchkoliv sil vlivem stáří, pečujícím o blízkou osobu, obětem živelných katastrof, odsouzeným ve výkonu trestu a lidem bez přístřeší.

Podpořte Maltézskou pomoc

Naše historie

900letá pomoc potřebným

Maltézská pomoc byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900 leté tradici pomoci potřebným, nemocným a trpícím.

Hlavní činností Maltézské pomoci, je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním Suverénního řádu Maltézských rytířů je vyjádřeno mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Maltézská pomoc naplňuje toto poslání pomocí potřebným.

Poslání Maltézské pomoci

Naším cílem je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky.

Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné.