Aktuality

Minulý článek byl úvodem do tématu pohybové aktivizace. Pohybové aktivity jsou ve […]
Maltézská pomoc v Přerově se opět zapojila do Noci kostelů 7. června a prezentovala svoji […]
Přihlaste se na Podpůrnou svépomocnou skupinu pro adoptivní rodiče. Vzdělávací kurzy pořádá […]
Maltézská pomoc Šumperk dobrovolnictví
V Šumperku v Domově seniorů proběhl 22. května Den rodiny. Naši dobrovolníci pomáhali s přípravou […]
Veletrh sociálních a návazných služeb, který pro širokou veřejnost pravidelně pořádá městská část […]
Maltézská pomoc Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka ve výše […]
Nabídka pomoci

Cílové skupiny

Maltézská pomoc nabízí podporu dětem a dospívajícím ze znevýhodněných prostředí nebo se zdravotním hendikepem, dětem z dětských domovů a dětských center, rodinám v tíživé životní situaci, lidem se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, duševním a po úrazu), seniorům, kterým ubývá jakýchkoliv sil vlivem stáří, pečujícím o blízkou osobu, obětem živelných katastrof, odsouzeným ve výkonu trestu a lidem bez přístřeší.

Podpořte Maltézskou pomoc

Naše historie

900letá pomoc potřebným

Maltézská pomoc byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900 leté tradici pomoci potřebným, nemocným a trpícím.

Hlavní činností Maltézské pomoci, je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním Suverénního řádu Maltézských rytířů je vyjádřeno mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Maltézská pomoc naplňuje toto poslání pomocí potřebným.

Poslání Maltézské pomoci

Naším cílem je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky.

Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné.