Podpořte nás jako soukromý nebo firemní dárce

Základem našeho vícezdrojového financování jsou granty od ministerstev, kde každoročně žádáme o příspěvky formou dotačního řízení, dále dotace od krajských úřadů a městských samospráv.
Nedílnou částí je také podpora nadací, individuálních a firemních dárců.

 

Jak nám poskytnout finanční dar?

  • Bezhotovostním převodem lze finanční dar zaslat na bankovní účet Maltézské pomoci, o. p. s.
  • Prostřednictvím darovacího portálu Darujme.cz
  • Prostřednictvím QR platby (platba přes účet) – kód naskenujte pomocí vašeho mobilního bankovnictví; zadejte vlastní výši daru

 

BANKOVNÍ DETAILY:

Číslo účtu: 178855778/0300

Adresa banky: Československá obchodní banka, a. s., Perlová 371/5, Praha
Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o. p. s.
Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00

nebo

Číslo účtu: 5333322/0800

Adresa banky: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 62, Praha
Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o. p. s.
Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00

Po předběžné domluvě lze také předat hotovost do rukou ředitele Maltézské pomoci, o. p. s. nebo vedoucího zařízení, služby.

Kliknutím na odkaz „Darovací smlouva – vzor“ (v dolní části stránky) si můžete stáhnout darovací smlouvu.

Potvrzení daru

Při platbě přes bankonví účet (nebo pomocí QR platby) je nutné doplnit vaši adresu pro možnost zaslání potvrzení o daru.

Po skončení kalendářního roku posíláme všem dárcům, od kterých budeme mít adresu, souhrnné potvrzení o poskytnutých darech za předešlý rok. Potvrzení o daru posíláme i v průběhu roku, může tedy přijít vícekrát.

Pro vystavení dokladu budeme od dárce požadovat jméno, adresu a ve specifickém symbolu rodné číslo (organizace IČO).

Spolupráce

Chcete-li spojit jméno své firmy s Maltézskou pomocí, jejíž tradice sahá do 11. století, a dnes je součástí mezinárodních maltézských aktivit ve více než 110 zemích světa, neváhejte kontaktovat Centrální kancelář Praha nebo naše příslušné centrum v regionu svého bydliště. Rádi se s Vámi sejdeme a probereme veškeré možnosti vzájemně výhodné sponzorské spolupráce.

Chcete-li podpořit Maltézskou pomoc, o. p. s. nebo přímo činnost jednotlivých center nebo služeb a pomoci nám tak naplňovat naše poslání, nabízíme vám několik možností:

Naše dárce dělíme na 4 základní skupiny:

  1. firmy a jednotlivci, které věnují pravidelně určitý finanční obnos na provoz organizace
  2. firmy a jednotlivci, které věnují určitý finanční obnos na podporu konkrétního vybraného projektu (pravidelně či jednorázově)
  3. firmy a jednotlivci, které nám poskytují pravidelný bezplatný servis v oboru svého podnikání
  4. firmy a jednotlivci, které nám poskytují věcné dary

Maltézská pomoc, o. p. s.  uvádí logo dárcovské firmy na svých propagačních materiálech a zajišťuje partnerovi pozitivní publicitu na všech svých PR akcích.

Daňové úlevy pro dárce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na účely sociální.
Fyzické osoby mohou podle § 15, odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20, odst. 8, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

Darovací smlouva