Bez finanční pomoci se bohužel neobejdeme

Základem našeho vícezdrojového financování jsou dotace od ministerstev, kde každoročně žádáme o příspěvky formou dotačního řízení, dále dotace od krajských úřadů a městských samospráv. Nedílnou částí je také podpora nadací, individuálních a firemních dárců. Díky darům jsme schopni dorovnat prostředky, které jsou potřeba na provoz, dotační programy nejsou zcela dostačující pro plnohodnotné plnění naší činnosti.

Vaše finanční pomoc je pro nás závazek k vykonávání dobrých činů. Díky finanční podpoře můžeme naše sociální služby a dobrovolnické projekty vykonávat profesionálně. Právě na kvalitních službách si Maltézská pomoc zakládá. Příspěvek od Vás poputuje na nezbytné spolufinancování našich projektů, zvláště se zaměřením na dobrovolnickou činnosti. Veškeré finanční prostředky z vašich darů budou využity jen pro chod Maltézské pomoci a zajištění poskytovaných služeb. Bez dárců, těch jednorázových i pravidelných, by se nám těžko fungovalo. Děkujeme za Vaši štědrost.

Pravidelné dárcovství je nejčastější volbou mezi našimi příznivci

Spolupráce

Chcete-li spojit jméno své firmy s Maltézskou pomocí, jejíž tradice sahá do 11. století, a dnes je součástí mezinárodních maltézských aktivit ve více než 110 zemích světa, neváhejte kontaktovat ředitelství v Praze nebo naše příslušné centrum v regionu svého bydliště.

Naše dárce dělíme na 4 základní skupiny:

  1. firmy a jednotlivci, které věnují pravidelně určitý finanční obnos na provoz organizace
  2. firmy a jednotlivci, které věnují určitý finanční obnos na podporu konkrétního vybraného projektu (pravidelně či jednorázově)
  3. firmy a jednotlivci, které nám poskytují pravidelný bezplatný servis v oboru svého podnikání
  4. firmy a jednotlivci, které nám poskytují věcné dary

Maltézská pomoc uvádí logo dárcovské firmy na svých propagačních materiálech a zajišťuje partnerovi pozitivní publicitu na všech svých PR akcích.

Daňové úlevy pro dárce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na účely sociální.
Fyzické osoby mohou podle § 15, odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20, odst. 8, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

Bezhotovostním převodem lze finanční dar zaslat na bankovní účet Maltézské pomoci 178855778/0300 v  Československé obchodní bance.


Darovací smlouva, . doc

Jakou pomoc realizujeme?

Pomáháme v sociální oblasti rodinám, seniorům, lidem se zdravotním a psychickým postižením. Naše sociální služby jsou na vysoké profesionální úrovni, kterou udržujeme díky aktualizovaným metodickým postupům a kvalitnímu vzdělávání zaměstnanců.

V centrech Maltézské pomoci rozvíjíme občanskou odpovědnost díky zapojování dobrovolníků do činnosti komunity. Lidé, ochotní nezištně pomáhat druhým, po vzdělávacím procesu dochází do domácnosti, domovů a nemocnic za osamělými klienty.

Pro děti z klientských rodin pořádáme prázdninové pobyty. Seniory učíme používat moderní technologie a pro osoby na vozíčku každoročně Setkání vozíčkářů na Velehradě. Jsme zde i pro pěstounské rodiny, jako jejich doprovázející organizace.