Pomáhejte s námi

Podstatou dobrovolnictví je ochota člověka věnovat z vlastní dobré vůle svůj čas a energii ve prospěch druhých lidí a to bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví obohacuje klienty i dobrovolníky samotné, podporuje vzájemnost a vyzdvihuje nezištnost.

Dobrovolnické programy Maltézské pomoci, které se opírají o pravidelnou a ideálně dlouhodobou službu (více než tři měsíce) jsou cílené na děti, seniory, lidi s fyzickým, mentálním nebo duševním onemocněním a ty, kteří nastoupili výkon trestu odnětí svobody.

Dobrovolnictví nabízí možnost smysluplného prožití Vašeho volného času. Seznámíte se s novými lidmi různých generací a navážete s nimi blízké vztahy. Pokud máte pocit, že se chcete nezištně zapojit tam, kde je třeba a věnovat tak potřebnému člověku nebo rodině svůj čas a energii, vítejte mezi námi.

Jak se stát dobrovolníkem?

 • Vyberte si centrum (město), které se stane vaším zázemí.
 • Vyberte si dobrovolnický program, který by vám mohl nabídnout to, co hledáte.
 • Zkontaktujte se s koordinátorem vybraného dobrovolnického programu, ten vám zodpoví všechny otázky.

Oslovit koordinátora se neobávejte ani v případě, že váháte, všechny kroky jsou zatím nezávazné a informativní.

Co je k dobrovolnictví třeba?

 • Věk nad 18 let (se souhlasem rodičů 15 let).
 • čas 2 hodiny týdně na setkávání se svým dospělým či dětským klientem, v případě dopisování s vězni prostor na napsání asi 1 dopisu měsíčně.
 • Čistý výpis z rejstříku trestů.

Často kladené dotazy

Setkání vozíčkářů na Velehradě 2023
Na celé léto mám brigádu a v zimě jedu na hory? Můžu být i tak dobrovolníkem?

Samozřejmě můžete. Nutné je ale s předstihem informovat koordinátora, který na vaše plány klienta připraví.

Na první schůzku ke klientovi půjdu sám?

Tady se zvyklosti jednotlivých center mohou mírně lišit, ale zvyklostí je, že pokud váš klient žije v domácnosti, doprovodí vás koordinátor, pokud klient žije v pobytovém zařízení, uvede vás jejich zaměstnanec.

Co když mi bude klient nesympatický?

Taková situace není neznámá, občas se stane a je důležité se koordinátorovi svěřit. Ten umí situaci citlivě vyřešit ke spokojenosti všech a nabídnout vám službu u jiného klienta.

Musím se účastnit každého vzdělávacího kurzu?

Vzdělávací kurzy mají být přínosem pro vaši dobrovolnickou činnost, ale jsme rádi, když jsou pro vás i odměnou. Určitě vaši přítomnost proberte s koordinátorem.

Mám podepsanou smlouvu, ale chci dobrovolnictví ukončit už před vypršením její platnosti. Je to možné?

Samozřejmě je. Vy jste dobrovolníkem ve svém volném čase a z dobré vůle a na ukončení činnosti před vypršením smlouvy máte právo.

Jak dobrovolnictví prakticky probíhá?

Aktivity dobrovolníků jsou velmi různorodé a pestré podle přání a zájmů jednotlivých osob, kterým nabízíme pomoc a podporu. Zde nabízíme pro představu příklady některých z nich:

 • Většina starších lidí je nejraději, když nejsou sami a mají si s kým povídat nebo jít na procházku beze strachu, že upadnou a nedovolají se pomoci.
 • Těm, kteří mají rádi knížky, ale oči mají unavené, udělá radost předčítání.
 • Věřícím lidem, kteří už nejsou tak pohybliví jako dřív, uděláte radost doprovodem na bohoslužbu.
 • Dětem uděláte největší radost, když si společně zahrajete hru, půjdete ven nebo jim pomůžete pochopit probírané učivo.
 • Lidem ve výkonu trestu dáte možnost být v kontaktu se společností, můžete spolu písemnou formou klidně procestovat všechny kouty světa.
 • Lidé s duševním onemocněním nejvíce ocení respekt, klid a podporu v obyčejných denních rozhodnutích.
 • Mladí lidé s fyzickým a mentálním postižením uvítají možnost zažívat věci stejně, jako jejich vrstevníci a beze strachu, že něco nezvládnou, s vaší pomocí si připraví svačinu, zajdou do kina, na koncert, do kavárny.
 • Všem udělá radost doprovod do obchodu se vzácnou možností vybrat si zboží sám, i když rodina nabízí nákup s donáškou.
 • Vzpomínání na minulé časy udělá radost každému seniorovi, zvláště pak s někým, kdo historky z mládí ještě neslyšel.

Co od nás můžete čekat?

 • Pravidelný kontakt s koordinátorem, který vám bude po celou dobu průvodcem.
 • Uzavřeme smlouvu o dobrovolnické činnosti, která chrání dobrovolníka i klienta.
 • Sjednáme vám pojištění, které vás bude chránit v případě škody na zdraví a majetku.
 • Zajistíme supervizní setkávání, což je prostor pro otevřené sdílení různých situací v dobrovolnické službě.
 • Zajistíme vzdělávací kurzy, které pro vás budou přínosné nejen v oblasti dobrovolnictví.
 • Proplatíme případné cestovní náklady MHD za cestu ke klientovi.
 • Pravidelně organizujeme neformální setkávání, kde budete mít možnost potkat se s dalšími dobrovolníky, tedy lidmi, kteří smýšlejí podobně jako Vy.

Co čekáme my od vás?

 • Respektující, důstojný a laskavý přístup ke klientům a jejich zdravotním omezením.
 • Zodpovědnost vůči klientovi, sobě i Maltézské pomoci – dohody dodržujeme a pokud to nejde, domluvíme se.
 • Upřímnost – jsme tu proto, aby se klienti ale i dobrovolníci cítili dobře. Pokud něco nebude podle vašeho očekávání, neobávejte se o tom mluvit.
 • Účast na akcích, jako jsou supervize a vzdělávání.


  Staňte se dobrovolníkem