Ředitelství

Lázeňská 2, Praha 1, 118 00
IČO: 26708451

  Spojte se s námi na Sociálních sítích

  Bankovní detaily

  Číslo účtu: 178855778/0300

  Adresa banky: Československá obchodní banka, a.s., Lazarská 6, Praha 2
  Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o. p. s.
  Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00

  nebo:
  Číslo účtu: 5333322/0800
  Adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 62, Praha
  Název majitele účtu: Maltézská pomoc, o. p. s.
  Adresa majitele účtu: Lázeňská 2, Praha 1, 118 00