Adresa centra

Náměstí Karla IV. č.p. 184

276 01 Mělník

Kontaktní dny

PO–PÁ 8:00 – 15:00

Telefon

733 468 074

Zajímá vás, co se děje?

Kontaktní osoby

Mgr. Andrea Edrová

Vedoucí centra, sociální pracovnice a koordinátorka služeb osobní asistence a SAS pro rodiny s dětmi

Tamara Musilová

Sociální pracovnice a koordinátorka osobní asistence

Bc. Lucie Kloučková

Sociální pracovnice a koordinátorka osobní asistence

Veronika Štěpánovská, DiS.

Sociální pracovnice a koordinátorka SAS pro rodiny s dětmi

Marcela Brodilová

Koordinátorka dobrovolnického programu

Kde nás najdete

Podporují nás

O mělnickém centru

 Mělnické centrum Maltézské pomoci bylo slavnostně otevřeno v září roku 2003. Jeho vznik byl spjat s aktivní pomocí naší organizace s ničivými povodněmi v roce 2002, při které poskytovala obětem materiální podporu a pomoc při odklízení následků.

Činnost byla zpočátku založena na dobrovolnických aktivitách, které realizujeme dosud ve formě dobrovolnického programu: pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. Spolupracujeme především s Domem Kněžny Emmy v Neratovicích, dobrovolníci však dochází i do domácností.

Postupně také vznikly registrované dvě registrované sociální služby: osobní asistence a doprovázení dětí do škol.

Osobní asistence: terénní služba, která umožňuje klientům se sníženou soběstačností nadále žít ve svém přirozeném prostředí, doma.

Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení je služba, prostřednictvím které se snažíme o kvalitnější život dětí se zdravotním postižením. Usilujeme o jejich začleňování do běžného života.

Služby poskytujeme nejen v Mělníku, ale i v Neratovicích či v Kralupech nad Vltavou.

Maltézská pomoc Mělník