Popis realizace poskytování programu

Cílem nabízeného dobrovolnického programu je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Naší snahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo osobě se zdravotním postižením začleňování do společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních psychomotorických schopností.

Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou a podle možností tráví čas různým způsobem (povídání, četba, vycházky, doprovod do města atd.) Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Role dobrovolníka má v tomto programu povahu společníka, který podporuje osoby daných cílových skupin ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.

Místo poskytování: Mělník a okolí, Neratovice
Cílová skupina: osamělí senioři a osoby se zdravotním postižením

Spolupracujeme

Program v mělnickém centru dlouhodobě realizujeme ve spolupráci s Domovem kněžny Emmy Neratovice a Domovem pro seniory Vidim. Kromě těchto organizací se program obrací také na osamocené seniory a osoby se zdravotním postižením v domácnostech.

Kontakt

Koordinátorka projektu pro Neratovice –
Mgr. Marcela Brodilová, 730 581 578, [email protected]

Koordinátorka projektu pro Mělník:
Tamara Musilová, sociální pracovnice
731 633 747, [email protected]