Co je Maltézská pomoc?

Maltézská pomoc (IČ: 26708451) je nestátní nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), zřízená  Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů. Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního nebo humanitárního charakteru.

Cíle

Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné.

Pomáháme v sociální oblasti rodinám, seniorům, lidem se zdravotním a psychickým postižením. Naše sociální služby jsou na vysoké profesionální úrovni, kterou udržujeme díky aktualizovaným metodickým postupům a kvalitnímu vzdělávání zaměstnanců.

V centrech Maltézské pomoci rozvíjíme občanskou odpovědnost díky zapojování dobrovolníků do činnosti komunity. Lidé, ochotní nezištně pomáhat druhým, po vzdělávacím procesu dochází do domácnosti, domovů a nemocnic za osamělými klienty.

Pro děti z klientských rodin pořádáme prázdninové pobyty. Seniory učíme používat moderní technologie a pro osoby na vozíčku každoročně Setkání vozíčkářů na Velehradě. Jsme zde i pro pěstounské rodiny, jako jejich doprovázející organizace.

Cílové skupiny

Maltézská pomoc nabízí podporu dětem a dospívajícím ze znevýhodněných prostředí nebo se zdravotním hendikepem, dětem z dětských domovů a dětských center, rodinám v tíživé životní situaci, lidem se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, duševním a po úrazu), seniorům, kterým ubývá jakýchkoliv sil vlivem stáří, pečujícím o blízkou osobu, obětem živelných katastrof, odsouzeným ve výkonu trestu a lidem bez přístřeší. Veškerá naše činnost v sekci Naše projekty.

Pobočky Maltézské pomoci

Maltézská pomoc rozvíjí svou činnost ve 12 centrech ČR: Praha, Brno, Olomouc, Mělník, Uherské Hradiště, Otrokovice, Žatec, Přerov, Šumperk, Jeseník, Prostějov a Černošice. V Maltézské pomoci aktivně působí přes dvě stovky zaměstnanců a skoro 500 dlouhodobých dobrovolníků.

V Českých Budějovicích se nachází partnerská organizace s názvem  Česká maltézská pomoc.

Historické poslání

Maltézská pomoc byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900 leté tradici pomoci potřebným, nemocným a trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, je pomoc potřebným na území České republiky. Posláním Suverénního řádu Maltézských rytířů je vyjádřeno mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Maltézská pomoc naplňuje toto poslání pomocí potřebným.

Mezinárodní rozšíření

Maltézská pomoc je nedílnou součástí rodiny maltézských organizací, které se řadí k nejstarším charitativním institucím na světě. V celosvětovém kontextu rozvíjí Maltézský řád své zdravotnické, sociální a humanitární aktivity v rámci mezinárodní organizace  Malteser International ve více než 110 zemích celého světa – od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii.

O koho pečuje Maltézská pomoc?

Staráme se o osoby, které mají sníženou soběstačnost nebo zdravotní postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; o dotyčné pečujeme v jejich domácnostech v rámci služby Osobní asistence

  • děti ze sociálně slabých rodin, s kterými trávíme volný čas v rámci Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro které také chystáme dětské tábory
  • opuštěné staré lidi žijící v domovech důchodců nebo v domácnostech, které pravidelně navštěvujeme a pomáháme jim tak znovu se zapojit do života a aktivně s nimi trávíme jejich stáří (Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Adopce seniorů)
  • vězně, kterým prostřednictvím dopisů pomáháme překonat nelehké chvíle ve výkonu trestu (program Dopisování s vězni)
  • lidi starající se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým se snažíme ulehčit každodenní péči o blízké (služba Pomoc pečujícím)
  • děti s kombinovaným postižením, jejichž rodinám se snažíme odlehčit a vozíme děti denně do speciálních škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání (služba Doprava dětí s postižením do škol)
  • lidi postižené přírodními katastrofami, kterým poskytujeme humanitární pomoc

Ocitl jste se Vy, Váš rodinný příslušník, Váš přítel nebo známý v nouzi? Potřebujete pomoci, poradit nebo si třeba jen popovídat? Nejste si jistý, na koho se se svým problémem obrátit? Pokud patříte do některé ze jmenovaných skupin, pročtěte si přehled našich projektů a vyberte si ten, který je Vám šitý na míru. Jestliže máte jiný problém a žádný z našich projektů na Vás „nepasuje“, neváhejte a přesto nám zavolejte do Centrální kanceláře Maltézské pomoci v Praze nebo do centra Maltézské pomoci, pod které spadá Vaše místo bydliště. Budeme se snažit poskytnout Vám i individuální pomoc, pokud to bude v našich silách. Těšíme se na Vás!

Zajímavé odkazy

Shlédněte pořad, který o nás natočila Česká televize: Česká maltézská pomoc.

Nebo si o nás či o Maltézském řádu přečtěte na Wikipedii.


Historické poslání

Maltézská pomoc byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládáme svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím. Malteser International působí ve více než 110 zemích celého světa – od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii.