O službě

Místo poskytování: Mělník a okolí

Cílová skupina: 

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věkové kategorie klientů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita služby: 90 klientů / roční kapacita

Poslání služby

Osobní asistence je prostředkem k umožnění života osob, se sníženou soběstačností, v jejich přirozeném prostředí – DOMA – a to nejdéle, jak to jejich individuální situace umožňuje. V rámci péče o klienty se řídíme motem: POMÁHÁME S ÚCTOU A LASKAVOSTÍ. Osobní asistence je profesionální terénní placenou službou, kterou vykonávají placení, prověření a vyškolení zaměstnanci.

Principy služby

 • nezávislost a samostatnost uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • partnerství a spolupráce
 • respekt a úcta k uživateli

Zásady služby

 • podpora – podporujeme klienta v jejich přání zůstat doma, co nejdéle je to reálné a možné s pomocí osobní asistence. Pomáháme klientům v udržení či zlepšení samostatnosti – asistentka klientovi dopomáhá či vykonává ty činnosti, které by vykonával sám, kdyby mohl.
 • dostupnost – služba je poskytována v domácnosti klienta. Poskytujeme služby 24 hodin denně.
 • bezpečnost a odbornost – služby jsou poskytovány proškolenými zaměstnanci, kteří si dále prohlubují svoje znalosti v rámci dalšího vzdělávání.
 • pružnost – snažíme se zajistit službu v nejkratší reálné době od jejího objednání; měníme rozsah na základě změn u klienta a jeho žádosti o změnu, a to v nejkratším reálně možném čase.
 • rovný přístup – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví či obtížnost asistence.
 • respekt ke klientovi – dodržujeme práva klientů, zachováváme lidskou důstojnost, naplňujeme individuální potřeby.

Cíle služby

 • umožnit klientovi služby žít v přirozeném prostředí – doma, dokud je to v možnostech zajištění prostřednictvím služeb osobní asistence
 • pomoc při zajištění běžných každodenních úkonů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránila snížená soběstačnost nebo vysoký věk
 • podpořit rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností klienta
 • poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni; naplňovat heslo „ pomáháme s úctou a laskavostí“