Zřizovatelem Maltézské pomoci, o. p. s., je Řád maltézských rytířů a její Centrální kancelář se nachází v Praze. Vedoucím Maltézské pomoci, o. p. s., Centra Olomouc je ThLic. Michal Umlauf.
Diecézní centrum Maltézské pomoci v Olomouci zahájilo svou oficiální činnost v září roku 2003.