Staňte se náhradní babičkou a dědečkem

3G – Pomoc napříč generacemi je dobrovolnický program, který spojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, které nemají možnost mezigeneračního soužití. Program byl otevřen 1. března 2018. Cílem programu je vytvoření pozitivního dlouhodobého vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi.

Dobrovolníkem jsou osoby starší 50 let, které mají chuť setkávat se s dítětem a trávit s ním volný čas. Klientem je pak dítě, které nemá možnost setkávat se s vlastními prarodiči a rodina má zájem o tzv. náhradního prarodiče. Dobrovolník se s dítětem setkává zpravidla jednou týdně na 2 hodiny a společně se věnují volnočasovým aktivitám, které oběma vyhovují. Může se jednat o hraní her, hlídání, doučování či doprovod menšího dítěte ze školy, na kroužky apod.

Kontakt

Hledáme rodiny s dětmi i dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do programu!

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem, nebo pokud jste rodina s dítětem, která má zájem zapojit se do programu na straně klienta, kontaktujte koordinátora dobrovolnického programu na e-mailu: [email protected].

Projekt finančně podporuje statutární město Olomouc.