Pobočka Olomouc

Základní kontakt

Tel: 732 662 658, E-mail: olomouc@maltezskapomoc.cz

Kontaktní dny: PO, ST : 09:00 – 17:00
Wurmova 7, Olomouc, 779 00

Osobní asistence

Vedoucí služby, sociální pracovnice

Mgr. Daniela Gajdošíková   

Tel:   731 619 694 

E-mail: daniela.gajdosikova@maltezskapomoc.cz

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Vedoucí služby, sociální pracovnice

Mgr. Lucie Švábová

Tel: 731 619 695

E-mail: seniori-ol@maltezskapomoc.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi + Doprovázení pěstounských rodin

Vedoucí služby, sociální pracovnice

Mgr. Jana Jeklová

E-mail: jana.jeklova@maltezskapomoc.cz

Tel:  731 626 113

Ostatní projekty

Dopisování s vězni a dobrovolnický program Napříč generacemi

Koordinátorka

Mgr. Michaela Krejčí

Tel: 732 789 001

E-mail: michaela.krejci@maltezskapomoc.cz

Moderní senior

Koordinátor

Mgr. Karel Čapka

E-mail: karel.capka@maltezskapomoc.cz 

Tel: 605 228 161