Popis programu

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každého hospice. Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas a schopnosti, odměnou je jim radost z výjimečných setkání a pocit užitečnosti.
I když se budou všichni zaměstnanci hospice maximálně snažit, nemohou být všude a rozhodně se nemůžou plně věnovat každému nemocnému tak, jak si zaslouží. Právě zde je prostor pro dobrovolníky. Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, úplně stačí, když bude nemocnému přítelem, bude jej respektovat a nabídne mu pocit sounáležitosti. Zároveň však musí zachovávat mlčenlivost o všem, s čím se mu klient svěří.

Kam budete docházet?

Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc.

Jak bude společný čas vypadat?

  • rozhovory (trpělivé naslouchání, rozptýlení, pochopení, tiché společenství…)
  • hraní společenských her
  • četba knih, novin nebo časopisů
  • modlitba s nemocnými nebo u nemocných, projeví-li zájem
  • zpěv, hra na hudební nástroj
  • vyjížďky s nemocnými na vozíku po okolí hospice, společenských prostorách nebo na terasu
  • drobné nákupy atd.

Co Vám zajistíme?

  • Pravidelný kontakt s koordinátorkou a sociální pracovnicí, to znamená, že na všechno, co vás zaskočí nebo potěší, nebudete sami.
  • Také zajistíme vzdělávání kurzy, které pro Vás budou přínosné nejen v oblasti dobrovolnictví.
  • Proplatíme případné cestovní náklady MHD za cestu ke klientům.

Co Vám zajistíme?

Hezký pocit ze smysluplně stráveného času, radost klienta z vašich návštěv, v neposlední řadě podpoříte růst zdravé společnosti a vzájemné sounáležitosti.

Kontakt

Pokud se pro aktivní dobrovolnickou službu rozhodnete, budeme rádi za naše klienty i za nás a budeme se těšit na setkání. Máte-li dotazy, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.