Pozitivní zpětné vazby od našich klientů jsou pro nás důležité, protože díky tomu víme, že naši dobrovolníci odvádějí […]
Přinášíme příběh klientky Maltézské pomoci, který vyšel v Měsíčníku sboru Českobratrské církve evangelické v Olomouci Posel č. 3, ročník 2024. Při […]
Maltézská pomoc pořádá již po 24. Setkání vozíčkářů na Velehradě. Původně mezinárodní setkání se proměnilo v setkání klientů z České republiky, […]
Přihlaste se na Podpůrnou svépomocnou skupinu pro adoptivní rodiče. Vzdělávací kurzy pořádá Maltézská pomoc od podzimu 2024 do […]
Maltézská pomoc Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka ve výše zmíněné službě pro rodiny s dětmi. Předpokládáme […]
V neděli 19. května proběhl tradiční Den rodin v Zoo Olomouc, který i přes nepřízeň počasí navštívila spousta rodin s dětmi. Akce […]
Moje rodina je to nejcennější, co mě v mém životě potkalo. I když jsme se rodinou stali pro někoho tak […]
Maltézská pomoc na začátku března pořádala zimní preventivně výchovný pobyt. Tento „zimní tábor“ pro děti od 6 do […]
Česká republika se chystá na událost, která propojí dvanáct krajů, stovky organizací a tisíce lidí ve prospěch společného dobra. […]