Maltézská pomoc na začátku března pořádala zimní preventivně výchovný pobyt. Tento „zimní tábor“ pro děti od 6 do […]
Česká republika se chystá na událost, která propojí dvanáct krajů, stovky organizací a tisíce lidí ve prospěch společného dobra. […]
Maltézská pomoc uspořádá v červenci již 24. ročník Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě. Událost nabídne program speciálně navržený pro osoby […]
Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého sdružilo dobrovolnické organizace v Olomouci a zprostředkovalo možnost představit příležitosti zapojení středoškolákům. Na akci se mimo […]
O stáří a stárnutí ve společnosti příliš nemluvíme, vyhýbáme se i rozhovorům o smrti. Jedna okřídlená fráze říká, že se bojíme […]
Maltézská pomoc Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat v druhém pololetí […]
Olomoucké centrum Maltézské pomoci nově započalo spolupráci s Dětským domovem Šance Olomouc, kam vysílá své dobrovolníky ke konkrétním dětem. […]
Maltézská pomoc Olomouc a Přerov, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka ve výše zmíněné službě pro rodiny s dětmi. […]
Studenti a žáci z SŠ a ZŠ pro sluchově postižené přišli chvíli před vánočními svátky na Maltézskou pomoc v Olomouci, aby předali […]