Výběr dnešního titulu z knihovny pražské pobočky vás možná zaskočí. Jedná se ale o jednu z nejslavnějších psychologických studií druhé poloviny […]
Problémy s pamětí našich blízkých nemusíme zpozorovat hned. Zjištění, že najednou mají problémy s plánováním, s každodenními činnostmi nebo orientací v prostoru, […]
Poděkování zaměstnancům Maltézské pomoci za jejich aktivitu během začátků pandemie Covid-19.
Před třemi lety chodila paní Kateřina do práce. Byla sice v důchodu, ale stále pracovala v galerii na Uhelném trhu, […]
Během roku jsme publikovali čtyři příběhy lidí bez domova. Dočetli jste se tak o panu Karlovi, který po nečekaném setkání […]
V letošním roce jsme v rámci Programu pomoc lidem v sociální nouzi získali služební dodávku Dacia Docker. Podařilo se to […]
O vzpomínání jako metodě posilující osobnost jednotlivce jsme již psali. Dnes se proto budeme věnovat knize, která skrze […]
Letos byl po dvouleté pauze opět pořádán Den chudých vyhlášený papežem Františkem. Řád Maltézských rytířů spolu s Maltézskou pomocí uspořádal slavnostní oběd pro lidi bez domova.
Paní Vendula Neumannová je na pomoci druhých závislá již sedmasedmdesát let. Její ruce i nohy jsou vlivem dětské mozkové […]