Během roku jsme publikovali čtyři příběhy lidí bez domova. Dočetli jste se tak o panu Karlovi, který po nečekaném setkání se sociálními pracovníky Maltézské pomoci uvěřil, že bude mít kde bydlet. Zveřejnili jsme příběh pana Ivana, se kterým naši pracovníci hledali cestu z finanční tísně a pro kterého se podařilo zařídit akutní potravinovou pomoc. I nadále zůstávají všichni v kontaktu a čekají, jak budou posouzeny jejich žádosti o přidělení bytu, jež společně vyřizovali. V případě pana Pavla se podařilo pojmenovat problémy a ustanovit mu opatrovníka. A paní Mája, pro niž bylo těžké vyrovnat se s rodinnou tragédií, našla psychickou oporu u pracovnice Maltézské pomoci. Není tedy sama na to, aby se definitivně zbavila drogové závislosti. Nejen těmto lidem jsme mohli pomoci díky Nadaci Globus. Děkujeme!

Sociální služba Pomoc lidem v sociální nouzi si v Praze klade za cíl nejen pracovat se sociálním vyloučením, ale také předcházet jeho vzniku.

„Cílem námi poskytované sociální služby je podpora lidí bez domova nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Usilujeme o to, aby dokázali řešit svou sociální situaci a vrátit se zpět do života společnosti. V některých případech nám jde i o snížení samotného rizika sociálního vyloučení, které je předstupněm sociálního propadu, “ říká Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci

V rámci projektu podporovaného Nadací Globus se o uskutečnění tohoto cíle pracovníci Maltézské pomoci snažili hned dvěma způsoby.

Nejen získat byt, ale také si ho udržet

„V Praze jsme se zaměřili na pomoc lidem bez domova, kteří usilují o získání sociálního bytu, případně byt získali a potřebovali si osvojit schopnost udržet si bydlení dlouhodobě,“ vysvětluje Jiří Juda.

Určený sociální pracovník tak klientovi pomáhal naučit se žít v novém bytě. Doprovázel ho při podpisu nájemní smlouvy, při převodu energie, při vypořádání trvalého pobytu v místě bydliště či při vyřizování dávek v hmotné nouzi a státní sociální podpory, které by klientovi pomohly zaplatil nájemní byt. Aby náš pracovník klientovi pomohl ohlídal, že mu nevznikne dluh, vytvořili společně finanční plán. V některých případech spolu zajišťovali i vybavení bytu nábytkem nebo spotřebiči, k čemuž využívali nábytkové banky.

Pracovníci Maltézské pomoci v rámci projektu sledovali, zda se klienti dokážou o byt starat, vynášejí odpadky, ovládají elektrické spotřebiče. Zároveň bylo velmi důležité, aby se klienti v novém prostředí necítili osamělí. Proto s nimi sociální pracovníci často zůstávají dlouhodobě v kontaktu a snaží se jim pomoci začlenit se do nového sociálního prostředí, zprostředkovat zaměstnání nebo brigádu.

 Sociální aktivizace lidí bez domova

„V rámci projektu podporovaného Nadací Globus pomáháme lidem bez domova obnovovat i jejich kulturní a společenský život. Během roku je proto zveme na akce spojené s kulturou, tradičními křesťanskými svátky a aktivitami. Chceme, aby si cítili, že jsou součástí naší společnosti. Věříme, že pokud jim dáme najevo náš zájem o ně samotné, snadněji se do společnosti navrátí a budou žít důstojný život,“ vysvětluje Jiří Juda.

V letošním roce k těmto akcím patřilo například letní grilování, společný oběd ve Velkopřevorském paláci o Dni chudých, sbírka spacích pytlů pro lidi bez domova a adventní setkání spojené s předáním vánočních balíčků a přáním požehnaných Vánoc.

Více se o naší činnosti dočtete v konkrétních článcích:

Příběh paní Máji: Musíte sehnat jídlo a místo na spaní
Příběh pana Pavla: Je těžké se spolehnout sám na sebe
Příběh pana Ivana: Všechno si s sebou nevezmete
Příběh pana Karla: Nejhorší byla neděle
Grilovačka: Zase po dvou letech. Konečně!
Den chudých 2021: Slavnostní oběd pro lidi bez domova

Autorka: Barbora Deutschová, Koordinátorka terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi