Pan Pavel se narodil jako osoba s mentálním postižením. Dříve bydlel s rodiči. Po smrti otce ale maminka přišla o byt a panu Pavlovi se zhroutil svět. Jaké to je, když se člověk s mentálním postižením najednou musí postarat sám o sebe?

Pan Pavel se přestěhovat do azylového domu. Podařilo se mu najít práci, ale po čase byl kvůli porušování pravidel propuštěn. Pro člověka s mentálním postižením bylo těžké se najednou spolehnout jen na sebe, organizovat si věci a plánovat je dopředu. Byl na dně. Neměl pořádné bydlení, ani práci a za jízdy na černo mu přibývaly dluhy, které přerostly v exekuce. V této době se setkal s pracovnicí Maltézské pomoci.

„Lidé s lehkým mentálním postižením to mají na ulici těžké, protože ač to zní paradoxně, na první pohled nejsou rozpoznatelní,“ vysvětluje terénní sociální pracovnice. „Pokud zůstanou sami a nemají, kdo by jim pomohl s vyřizováním běžných záležitostí, bývají bezradní. Často přestanou komunikovat s okolím a uzavřou se sami do sebe. Jsem proto ráda, že se nám s panem Pavlem podařilo problémy pojmenovat a řešit. Společně jsme zažádali o vystavení občanského průkazu, rodného listu, o poskytnutí příspěvku na péči a doplatku na bydlení. Velmi důležitým krokem byla žádost o ustanovení opatrovníka,“ upřesňuje sociální pracovnice.

Zásadní obrat ovšem nastal, když se panu Pavlovi a pracovnici Maltézské pomoci podařilo zajistit místo v chráněném bydlení a práci na chráněném pracovišti. Postupně se tak začal učit novým návykům, dodržování společenských pravidel a hospodaření s penězi. Jeho opatrovník ho učí, aby si získané peníze rozdělil a všechny hned neutratil. Velkým pokrokem je, že si stanovil částku, díky které vzniklé exekuce dokáže pravidelně splácet.

„Když jsem s panem Pavlem nedávno mluvila, byl velmi spokojený,“ potvrzuje sociální pracovnice.“Pracuje ve skupině s lidmi s podobným postižením. Společně uklízí venkovní prostranství, zákoutí parků a jeho život se konečně otáčí k lepšímu.“

Děkujeme panu Pavlovi, že se s námi podělil o svůj příběh.

Více informací o terénní službě pomáhající lidem v sociální nouzi najdete zde.