Maltézská pomoc zahájila dne 10. března 2021 realizaci veřejné zakázky „Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II“, která se uskutečňuje v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“ Cílem projektu Maltézské pomoci je podpora rozvoje a koordinace dobrovolnických aktivit na území Olomouckého kraje, a to konkrétně na území všech bývalých okresů (Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk). Projekt usiluje o zvýšení dostupnosti dobrovolnické služby, větší zapojení veřejnosti do dobrovolnických aktivit, nezištné pomoci a rozvoje dobrovolnických center. Zakázka trvá do poloviny roku 2022 a během této doby nebude Maltézská pomoc pouze rozvíjet konkrétní dobrovolnické aktivity, ale ve spolupráci s Olomouckým krajem uskuteční Konferenci o dobrovolnictví a zrealizuje také dva vzdělávací workshopy pro koordinátory dobrovolníků a organizace, které se na práci s dobrovolníky chtějí připravit.

Rozvoj dobrovolnictví je dlouhodobým projektem Olomouckého kraje a právě Maltézská pomoc jako jedna z největších dobrovolnických organizací v kraji bude usilovat o větší rozvoj solidarity ve společnosti. Možnost zapojit se do dobrovolnických aktivit máte již nyní. Rádi vás mezi našimi dobrovolníky uvítáme. Podrobnosti o možnosti dobrovolnického zapojení jsou dostupné zde.

Autor: Michal Umlauf

Projekt „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na
zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost.