Pohybové aktivity ve vyšším věku bývají mnohdy spojovány s určitými riziky. Senioři mají strach z pádu, a proto se tělesné aktivitě […]
Stejně jako v loňském roce jsme i letos přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem ulice Strančická v pražských Strašnicích a přilehlé točny tramvají […]
I letos proběhlo ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně pravidelné velikonoční setkání klientů a pracovníků terénního programu Pomoc lidem […]
Aktivizace je vhodně zvolená činnost, která pomáhá udržet stávající dovednosti a schopnosti klienta. Měla by však pro něj také […]
Osobní asistence pomáhá seniorům splnit jejich přirozené a oprávněné přání zůstat v domácím prostředí, jak nejdéle je to možné. Proto […]
V zimním období se dny postupně zkracují, noci prodlužují a venkovní teploty často klesají pod bod mrazu. Lidé, kteří […]
„Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7), tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, […]
Dvakrát ročně se koordinátoři ze všech center Maltézské pomoci společně setkávají s metodikem osobní asistence a diskutují o kvalitě poskytované služby […]
Přinášíme příběh o pražské koordinátorce osobní asistence a nyní dobrovolníků v Maltézské pomoci v Praze Marii Bendové. „Na základní škole jsem uvažovala […]