Před třemi lety chodila paní Kateřina do práce. Byla sice v důchodu, ale stále pracovala v galerii na Uhelném trhu, […]
Přidejte se k nám do našeho pracovního týmu. Hledáme nového kolegu do pražského centra do projektu Lidé v nouzi.
Během roku jsme publikovali čtyři příběhy lidí bez domova. Dočetli jste se tak o panu Karlovi, který po nečekaném setkání […]
V letošním roce jsme v rámci Programu pomoc lidem v sociální nouzi získali služební dodávku Dacia Docker. Podařilo se to […]
O vzpomínání jako metodě posilující osobnost jednotlivce jsme již psali. Dnes se proto budeme věnovat knize, která skrze […]
Letos byl po dvouleté pauze opět pořádán Den chudých vyhlášený papežem Františkem. Řád Maltézských rytířů spolu s Maltézskou pomocí uspořádal slavnostní oběd pro lidi bez domova.
Přichází milostivé léto pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem. Mají možnost splnit svůj dluh finančně výrazně méně nákladným způsobem.
Paní Vendula Neumannová je na pomoci druhých závislá již sedmasedmdesát let. Její ruce i nohy jsou vlivem dětské mozkové […]