Nezisková organizace zřízená Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů za 20 let své existence rozšířila působnost do 13 center po celé ČR a patří dnes mezi největší poskytovatele osobní asistence pro seniory v Česku. Nabízí však celou řadu dalších programů pro rodiny, seniory, mládež, nemocné, osoby s hendikepem, znevýhodněné děti, vězně, pečující o příbuzné, lidi postižené živelními katastrofami, lidi bez domova a další potřebné. Od vzniku obecně prospěšné společnosti v roce 2002 využilo službu Maltézské pomoci více než deset tisíc lidí.

Maltézskou pomoc založil v červnu 2002 v Praze Suverénní řád Maltézských rytířů, aby plnila řádové heslo „pomoci potřebným“. Na začátku měla pouze sedm zaměstnanců na částečný úvazek a hlavní činnosti vykonávali dobrovolníci. „Již od počátku byly služby Maltézské pomoci všestranné a reagovaly, i díky aktivnímu zapojení dobrovolníků, na aktuální potřeby ve společnosti,“ vysvětluje Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci a doplňuje: „Maltézská pomoc vznikla těsně před ničivými povodněmi v roce 2002, na které velmi rychle reagovala a poskytla jejich obětem materiální podporu a pomoc při odklízení následků.“ Až do roku 2009 byla hlavní činností dobrovolnická pomoc, jež se zapojovala nejen při humanitárních katastrofách, ale také se sociální aktivizací seniorů a dětí, doprovázením vozíčkářů a zajišťováním zdravotního dozoru na kulturních a církevních akcích.  13 měst, 200 zaměstnanců, 500 dobrovolníků a hluboké lidské příběhy Od svého založení vybudovala organizace pobočky v Praze, Brně a dalších 11 městech v Čechách i na Moravě a rozšířila se o více než 200 zaměstnanců. I nadále je ale podpora dobrovolníků nepostradatelná. „Vrátili mi smysl života, který jsem ztratila, když jsem nevěděla, kudy kam. Naučili mne komunikovat s druhými lidmi a postarat se sama o sebe. Naučili mne, že život je dar, který se žije ve dnech,“ popisuje osobní zkušenost s dobrovolníky Maltézské pomoci téměř devadesátiletá paní Drahomíra.

V současnosti je do dobrovolnických programů zapojeno téměř 500 dobrovolníků, kteří v loňském roce (i přes komplikace spojené s pandemií Covid-19) pro klienty odpracovali více než 11 tisíc hodin bez nároku na honorář. „Pomoc dobrovolníků, kteří nám a našim klientům věnují zcela nezištně část svého volného času je naprosto nedocenitelná a rád bych jim touto cestou poděkoval,“ říká Jiří Juda. Zkušenosti s koordinací dobrovolníků Maltézská pomoc sdílí prostřednictvím workshopů také s kolegy z jiných organizací.

Osobní asistence pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Hlavním pilířem činnosti Maltézské pomoci je dnes poskytování sociální služby osobní asistence. „Díky pomoci našich asistentů a asistentek seniorům a tělesně postiženým, mohou klienti zůstat v domácím prostředí a nejsou nuceni odejít do domovů pro seniory či jiných ústavů,“ popisuje vedoucí služby osobní asistence v Praze Jiřina Horáková. Klienti hradí pouze malou část nákladů, větší část získává organizace z dotací a darů. V roce 2021 poskytla Maltézská pomoc nejvíce hodin osobní asistence v celé své historii, téměř 120 tisíc hodin pro 525 klientů.

Rozvoj obecně prospěšné společnosti je neodmyslitelně spjatý s osobností Ing. Jiřího Judy, který na pozici ředitele Maltézské pomoci nastoupil v roce 2009 a v letošním výročním roce po 13 letech ve funkci odchází do důchodu. Jako nástupce byl vybrán Andreas Weiser, který je členem Rady neziskového spolku Neratov, poskytujícího pomoc všem potřebným bez ohledu na jejich stav.

Autor: Monika Rohlenová