Po dlouhých dvou letech jsme měli konečně možnost pozvat naše stálé klienty na mši svatou ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, po které následovalo rozdávání vánočních balíčků.

Letos se akce zúčastnila také fenka jednoho našeho klienta, která způsobně přečkala celou akci. Další klienti zase donesli růže Panně Marii. Se všemi zúčastněnými jsme si společně popřáli požehnané Vánoce a sdíleli přátelskou atmosféru v duchu této adventní doby.

 

Autor: Barbora Deutschová