Dobrovolnictví Maltézské pomoci Mělník, které je uskutečňováno v Neratovicích, je zaměřeno především na pomoc seniorům a lidem s handicapy, má dlouhodobou tradici. Začalo téměř bezprostředně po té, co byl v roce 2001 otevřen Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory, nebo též zkráceně DKE, jak se mezi obyvateli a odborníky začalo domovu zkráceně říkat. První ředitel tohoto zařízení a bývalý starosta města Neratovice, MUDr. Tomáš Roith a tehdejší ředitelka místního gymnázia, Mgr. Ladislava Novotná, se zasloužili o to, že především studenti této školy začali se seniory v DKE trávit společně několik hodin svého volného času bez nároku na jakoukoliv materiální odměnu. A Maltézská pomoc Mělník dala a dává všemu potřebný rámec, zajistila a zajišťuje řádné proškolení dobrovolníků, skupinové supervize a též se začala starat i o tak potřebný nábor dalších lidí, kteří svůj čas věnují, bez nároku na honorář, lidem kteří se cítí osaměle a vítají možnost popovídání si a sdílení času s někým, kdo jim naslouchá a je jim nablízku. Dobrovolníci z Maltézské pomoci se snaží to splnit, i když požadavky, (kromě absolvování kurzu či proškolení) na ně nejsou exaktně změřitelné. To je především nadšení, odpovědnost, pevné nervy, flexibilita a hlavně smysl pro humor.

 

Dům kněžny Emmy, kam dochází maltézští dobrovolníci

 

Jedna ze dvojic dobrovolník – senior v sobě dokonce objevila hráčskou vášeň pro karetní hry, a tak se téměř při každém setkání mastily karty. Jiná dvojice se velmi ráda věnovala procházkám, při nichž bylo vždy nutno zjistit, co vše se nového událo, zjišťovalo se i, co kde mají dobrého k snědku a i to, co se kde postavilo a zbouralo. Též se hodně při setkání dvojic vzpomíná na to, co bylo dřív lepší a v očích seniorů lehčí a zalité dávným sluncem, zkrátka na staré dobré časy. Skvělé je též skupinové setkávání dobrovolníka s více seniory, kde se zpívá, povídá, čte a hodně vzpomíná. V současné době se všichni očekáváme dokončení nové přístavby DKE, která navýší kapacitu domova o dalších 62 lůžek a měla by být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2023.

Autor: Marcela Brodilová