Během pandemie jsme děkovnou mši svatou nemohli pořádat, letos, po dvouleté pauze, jsme se opět sešli.