I letos náš program Pomoc lidem v sociální nouzi uspořádal pro lidi bez domova již tradiční akci při příležitosti Dne chudých vyhlášený papežem Františkem. „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7), tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, tedy ti, ke kterým máme obrátit svůj pohled, naslouchat jejich volání a poznat jejich potřeby.“ Papež František.

Díky Maltézským rytířům se opět mohl tento slavnostní oběd konat v krásných prostorách Velkopřevorského paláce, jehož atmosféra dodávala celé akci punc důstojnosti. Úvodní slov pronesl otec Pavel Pola, člen karmelitánského řádu, který zároveň připomenul svátek všech svatých a památku zemřelých.

Společně jsme tak zavzpomínali nejen na své zemřelé ale na všechny, jež zemřeli v důsledku bezdomovectví. Otec Pola následně ukončil proslov požehnáním slavnostního pokrmu. K obědu byl servírován vepřový řízek s bramborovým salátem, káva nebo čaj a dezert jako sladká tečka na konec. 

Autor: Barbora Deutschová