Program Pomoc lidem v sociální nouzi pořádá každoročně pro lidi bez domova opékání buřtů. Jestliže se v loňském roce vlivem […]
Paní Máju přivedla na ulici rodinná tragédie. Před ní pracovala jako manažerka v bezpečnostní službě. Měla velmi dobrý plat, […]
Podpořte projekt Maltézské pomoci skrze Čtení pomáhá. Stačí, aby děti ze základních a středních škol četli knížky a následně vyplnily jen krátký kvíz.
Vzpomínání je součástí zdravého stárnutí. Podle Hany Janečkové a Marie Vackové, autorek knihy „Reminiscence“, se lidé díky vzpomínkám vyrovnávají s prožitými křivdami, přehodnocují špatná rozhodnutí a směřují k životní moudrosti.
Co vše se podařilo Maltézské pomoci uskutečnit v roce 2020 nově poodkrývá závěrečná zpráva. Dozvíte se informace o našich sociálních službách a dobrovolnických projektech.
Paní Štěpánka se pro službu osobní asistence rozhodla před dvěma roky. Jejím přáním je být co nejvíc nezávislá […]
Vážené členky a členové Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, jsme součástí neformální skupiny 20 poskytovatelů osobní asistence v Praze […]
Dnešní výběr knihy z knihovny pražské pobočky potěší zejména ty, kdo velikonoční svátky prožívají v duchu křesťanské tradice. Jméno Anselma […]
Osobní asistence je služba a my ji poskytujeme rádi. Je to hlavní důvod, proč jsme si naši práci vybrali. […]