Minulý článek byl úvodem do tématu pohybové aktivizace. Pohybové aktivity jsou ve vyšším věku spojovány s určitými riziky a senioři […]