Stejně jako v loňském roce jsme i letos přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem ulice Strančická v pražských Strašnicích a přilehlé točny tramvají u zastávky Radošovická. Protože jsme ulici uklízeli již v loňském roce, mysleli jsme si, že toho letos moc na práci mít nebudeme.

Opak byl pravdou. Svědčí o tom hromada pytlů naplněných odpadem, které jsme v ulici sesbírali. Překvapilo nás množství odpadu, které jsme nacházeli převážně v přilehlých křovinatých porostech podél celé cesty a zvláště pak v okolí točny tramvají.

Byla zde odhozena stará pračka a sušička, ojeté pneumatiky a další odpadky, které patří spíše do popelnic a sběrných dvorů než do městské zeleně. Dokonce jsme nalezli i několik objemných polorozpadlých igelitových pytlů s nevábným obsahem.

Vše jsme snesli na jedno místo, o jehož poloze jsme informovali koordinátora akce, kterým byla MČ Praha 10. Zaměstnanci ÚMČ Prahy 10 nám také pomohli s materiálním zabezpečením celé akce. Praha 10 je naším dlouhodobým podporovatelem. Děkujeme.

Závěrem lze konstatovat, že úklidová akce splnila svůj účel a nám nezbývá než doufat, že až sem dorazíme příště, bude tato ulice v lepším stavu, než jak tomu bylo letos.

Autor: Vladimír Eder