Aktivizace je vhodně zvolená činnost, která pomáhá udržet stávající dovednosti a schopnosti klienta. Měla by však pro něj také být příjemným vyplněním volného času. Nejjednodušší a nejpřirozenější formou aktivizace je rozhovor, dále se může jednat např. o předčítání, poslech hudby, zpěv, společné vaření, společný úklid domácnosti, hraní společenských her, prohlížení fotografií či nácvik chůze – to vše je jen zlomkem toho, co asistenti s klienty mohou společně dělat.

Kognitivní trénink pro klienty s Alzheimerem

Aktivizaci zaměřenou na práci s klienty s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence označujeme jako kognitivní trénink. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence a trpí jí každý pátý člověk nad 80 let. Nejčastějšími projevy nemoci jsou zhoršování paměti a změny nálad. Vede až k problémům s plynulým vyjadřováním či vykonávání běžných domácích úkonů. Lidé, kteří mají někoho blízkého s Alzheimerovou chorobou, vědí, jak těžké je někdy vymyslet program, který by ho zaujal. „Procvičovat mozek“ je ale velmi důležité.

Naši asistenti mají proto nově k dispozici dvě sady aktivizačních pomůcek pro kognitivní trénink od České alzheimerovské společnosti. Využívají je při práci s klienty a učí pečující osoby, jak s nimi zacházet. Sada pro skupinový kognitivní trénink obsahuje loto, domino a různé obrázkové karty. Sadu lze využít ve větších skupinách, ale stejně tak může být skupinou člověk s demencí a jeho pečující (rodina či asistent). Sada pro individuální kognitivní trénink se hodí pro samostatnou práci lidí s demencí, při které jim asistent či pečující poskytuje určitou podporu. Obsahuje pexeso s osobnostmi českého filmu, puzzle, karty s úkoly a stíratelnou fixou a reminiscenční karty. Na polovině reminiscenčních kartiček jsou fotografie předmětů denní potřeby, jak je dnes známe, na druhé pak stejné předměty v podobě, která byla typická v minulosti. Karty lze využít pro více aktivit, všechny jsou však založeny na principu tzv. reminiscenční terapie. Tato terapie napomáhá vyvolat příjemné vzpomínky a posiluje vědomí vlastní hodnoty klienta. Je založena na faktu, že vědomosti a vzpomínky lidí s demencí zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti. Pomocí různých podnětů (karet, fotografií, dobové hudby, předmětů z domácnosti apod.) si klient může vybavovat události a zkušenosti z předchozího života, připomenout si vlastní úspěchy a role, a přenést tak vědomí vlastní hodnoty do přítomnosti. K sadám jsou přiloženy návody, jak jednotlivé pomůcky využít, a popisují různé varianty použití, aby bylo možné pomůcky využívat ve všech fázích demence.

Pojišťovny přispívají na trénink paměti

Na závěr důležitá informace. Věděli jste, že mnohé pojišťovny přispívají na pomůcky pro kognitivní trénink i 2x ročně? Některé pojišťovny hradí také testování paměti ve vybraných sítích lékáren nebo u praktického lékaře či online kurz na trénování paměti. Pro správné čerpání příspěvku si zkontrolujte podrobnější podmínky vaší zdravotní pojišťovny.

V naší nové „půjčovně“ máme kromě aktivizačních pomůcek, také ty zdravotní. Asistenti mají vysoké chodítko, sedátko do sprchy, sedátko na vanu a kluznou podložku pro přesun. Ale o těch zase příště.

Autor: Marie Sobotová

Zdroje: