Maltézská pomoc je sociální služba, které hodně záleží na spokojenosti klientů. Pracovníci se snaží, aby základní cíl, kterým je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky, nebyl pouhou formalitou. Proto každoročně koncem roku provádíme analýzu spokojenosti našich klientů formou dotazníkového šetření. Zjišťujeme zde, jak jsou naši klienti spokojeni, co jim vyhovuje nebo naopak vadí či chybí.

V jedné z otázek v dotazníkovém šetření jsme se našich klientů a jejich blízkých ptali, čeho se jim podařilo díky naší službě dosáhnout.

Rádi bychom se o některé odpovědi podělili, protože to svědčí o přístupu a dovednostech našich osobních asistentek.

Velmi nás potěšilo hodnocení dcery jedné z našich klientek, o kterou pečujeme již od roku 2021: ”Jsem velmi spokojená s přístupem asistentek jak k mamince, tak i ke mně. Cokoli se případně vyskytne, řešíme ihned, v klidu a úspěšně. Všechny asistentky jsou skvělé. Velmi jsem ocenila adventní návštěvu se zpěvem koled, maminka byla v tu chvíli velmi šťastná. Díky službě se mi podařilo dosáhnout klidu a jistoty, že o maminku je dobře postaráno. 

Obvykle obsáhlejší hodnocení bylo u klientů, kde poskytujeme asistenci ve větším rozsahu a četnosti, jako v následujícím případě: ”Se službami jsme velmi spokojeni, hodně to pomáhá mamce i mně. Děvčata chodí včas, jsou milá, reagují na aktuální situaci, s mamkou si poradí, zabaví. Zvládají hygienu, drobné úklidy, vždy je čisto a útulno.”

Nejvíce odpovědí směřovalo k naplnění potřeb sociálních a psychologických: 

  • OA se mnou pocvičí, porozprávajů, pochopí. To pro mě moc znamená.
  • Díky OA se mi zlepšil stav po fyzické, ale i psychické stránce. Mám společnost OA  a nejsem celý den sama.
  • Mám se s Maltézskou pomocí dobře, s kým bych si tak pokecala.
  • Vrátili mi chuť do života.
  • Odpověď dcery: Nevěřila jsem, že se mamka ještě postaví nohy. Vy jste to dokázali.  Jsem šťastná, že už na péči o maminku nejsem sama.
  • Převážně však klienti uváděli, že si mají s kým povídat (např. mám vrbu, která mě vyslechne), můžu se někomu svěřit nebo děda má díky vám sociální kontakt.
  • Maminka má jasný harmonogram dne, je veselá, spokojená. Mně to umožňuje nadále pracovat a mít i osobní život, moc děkuji.

Takové hodnocení je pro nás pozitivní zpětnou vazbou a informací, že služby poskytujeme kvalitně. Kdo má se sociálními službami zkušenosti, ví, že jsou tyto profese náročné nejen fyzicky, ale v mnohých případech zejména psychicky. O řadu klientů pečujeme od počátku zahájení osobní asistence v Jeseníku, asistentky si s nimi vytvořily bližší vztahy a je pro ně mnohdy náročné vidět, jak se u klienta zhoršuje zdravotní stav, jak mu ubývají síly a v některých případech, jak umírá. Takovou práci může vykonávat pouze člověk se správnou vnitřní motivací a vysokou mírou empatie. Poděkování a pozitivní zpětná vazba od klientů a jejich blízkých nám všem dodá další energii a nadšení do práce, ale také pocit, že děláme práci, která je smysluplná. Práci, kde můžeme klientům zpříjemnit jejich životy. My klientům poskytujeme pomoc, věnujeme jim náš čas, naši pozornost, od nich na oplátku dostáváme úsměvy, pohlazení, lásku. 

Vizitkou, že práci děláme dobře je i to, že nás oslovují zájemci o služby na základě doporučení stávajících klientů, jejich blízkých nebo klientů, kteří naše služby využili v minulosti.

Autor: Jana Lacmanová