Rok 2023 byl pro Maltézskou pomoc rokem plným výzev, ale také mnoha úspěchů. Rozšíření poskytovaných služeb, nárůst počtu dobrovolníků a nové vzdělávací programy jsou důkazem dynamického rozvoje této organizace. Díky transparentnímu hospodaření a neustálému úsilí o zlepšení kvality poskytovaných služeb si Maltézská pomoc udržuje pevnou pozici mezi neziskovými organizacemi v České republice.

Pokud chcete vědět více o aktivitách a úspěších Maltézské pomoci v roce 2023, podívejte se na kompletní výroční zprávu, která poskytuje detailní pohled na všechny aspekty činnosti naší dobročinné organizace.

Výňatek z úvodního slova prezidenta správní rady Bedřicha Poly

Výzvy v roce 2023 pocházely z několika různých oblastí. Například s určitými obavami sledujeme legislativní změny, které potenciálně mohou mít negativní dopad na naše hospodářské fungování. Dále, i když se nám daří vytvářet konkurenceschopné pracovní podmínky, přesto je velmi obtížně obsazovat potřebné pozice, a to vzhledem k celkovému nedostatku vhodných, kvalifikovaných osob na pracovním trhu.

Proto mám radost, že se nám i v roce 2023 dařilo pokračovat v růstovém trendu. Roste poptávka po našich službách a ruku v ruce s tím roste i naše potřeba rozšiřovat řady svých spolupracovníků, byť je to, jak jsem již zmiňoval, čím dál obtížnější. Nárůst jsme zaznamenali také po hospodářské stránce. Rozpočet Maltézské pomoci poprvé překročil hranici 100 milionů Kč, což je skvělý výsledek, který nám umožňuje starat se o stovky klientů a odsloužit desetitisíce hodin přímé pomoci v rámci našich služeb osobní asistence, doprovázení dětí a sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi a pěstounské rodiny, pomoci osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením a podobně.

Nesmírně důležitá je také podpora ze strany dalších dárců i orgánů veřejné správy, za kterou jsem hluboce vděčný a srdečně za ní děkuji. Každý dar a každá podpora nám umožňuje nejen pokračovat v naší činnosti, ale i zkvalitňovat úroveň služeb, které poskytujeme. V souvislosti s dary se sluší připomenout událost minulého roku pohřeb Karla Schwarzenberga, člena Maltézského řádu a podporovatele Maltézské pomoci. Rodina Schwarzenbergů se rozhodla významnou část z darů poskytnout na činnost Maltézské pomoci.

Autor: Karel Čapka