Pohybové aktivity ve vyšším věku bývají mnohdy spojovány s určitými riziky. Senioři mají strach z pádu, a proto se tělesné aktivitě častokrát raději vyhýbají. Dodržováním určitých bezpečnostních zásad se však toto riziko významně snižuje. K základním bezpečnostním opatřením patří používání správné obuvi a vyhýbání se kluzkým povrchům. K tomu, aby se senior cítil bezpečněji, může přispět také přítomnost a podpora osobního asistenta.

Pokud klient vinou zranění či nemoci ztrácí pohybové schopnosti, může mu významně pomoci pohybová aktivizace. Tu s našimi klienty mohou provádět zdravotní sestry docházející za klienty domů. Stejně tak i naši asistenti jsou proškolováni, aby s klienty mohli provádět různé činnosti, které vedou k zachování či obnovení soběstačnosti a schopnosti pohybu. V rámci pohybové aktivizace nacvičují s klienty sed, stání i chůzi. Asistenti jsou také proškoleni v používání kompenzačních pomůcek. Pomáhají klientům s přesunem na vozík, učí je ovládat vozík, nacvičují správné používání berlí a chodítek.

V minulém článku o aktivizaci seniorů jsme psali o nové „půjčovně“ pomůcek pražského centra Maltézské pomoci. Naši asistenti zde mají kromě aktivizačních pomůcek také k dispozici zdravotní pomůcky, které mohou využít při práci s klienty. 

Vysoké chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují stabilní podporu a pomoc při stání a chůzi. Doporučuje se pro seniory jako pomůcka pro udržení rovnováhy a stability, zlepšení komfortu pohybu a zajištění bezpečnosti proti pádu. 

Dále máme k zapůjčení sedačku do sprchy. Velmi oblíbené je sedátko na vanu, které je nastavitelné dle šířky vany. Samozřejmostí u něj je měkké protiskluzové podpůrné madlo, otvory pro odtékání vody a protiskluzová sedací plocha. Gumové podložky zabraňují poškrábaní vany a nosnost sedátka je až 160kg. 

Kluzná podložka pro přesun je vyrobena z tenkého, odolného nylonu, potaženého silikonem, díky čemuž je materiál velmi kluzký, což usnadňuje péči o nemocného člověka, jeho pohyb, otáčení a posouvání. Podložka chrání asistenty před namožením svalů a dalšími zraněními způsobenými častým vystavováním se těžké fyzické námaze. Podložka je sešitá do tvaru rukávu a má po jednom úchytu z každé strany. Asistenti si mohou všechny pomůcky zapůjčit a ukázat jejich použití klientům a jejich pečujícím, kteří si je poté mohou sami zakoupit. 

Příště si povíme víc o samotných technikách pohybové aktivizace, konkrétních pomůckách i o tom, na které pomůcky přispívají zdravotní pojišťovny.

Zdroj: https://www.distrimedpomucky.cz/kompenzacni-pomucky-a-zdravotnicke-pomucky/

Autor: Marie Sobotová