Letos byl po dvouleté pauze opět pořádán Den chudých vyhlášený papežem Františkem. Řád Maltézských rytířů spolu s Maltézskou pomocí uspořádal slavnostní oběd pro lidi bez domova. Předcházelo mu krátké tematické slovo otce Pavla Poly, člena karmelitánského řádu, který zároveň připomenul svátky zemřelých a požehnal slavnostnímu obědu.

„Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7), tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, tedy ti, ke kterým máme obrátit svůj pohled, naslouchat jejich volání a poznat jejich potřeby,“ říká papež František.


Všichni pozvaní měli své místo u stolu v prostorách historického Velkopřevorského paláce, který akci dodával punc důstojnosti. K obědu byl servírován vepřový řízek s bramborovým salátem, káva nebo čaj a dezert jako sladká tečka na konec.

Autorka: Barbora Deutschová, Koordinátorka terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi