Dne 15. září uspořádala městská část Prahy 10 již tradiční Veletrh sociálních a návazných služeb. Svůj stánek na něm měla i Maltézská pomoc, jejíž pracovnice poskytovaly informace jak o nabízených sociálních službách, tak o dobrovolnických programech.

V rámci celého veletrhu jsme měly možnost se po dlouhé době vidět s dalšími poskytovateli sociálních služeb a také s pracovníky sociálního odboru Úřadu městské části Prahy 10. Vzájemně jsme si vyměnili aktuální informace o nabízených službách a novinkách, které se za poslední dobu udály. 

V průběhu konání veletrhu nás přišli pozdravit a poděkovat nám i nejvyšší představitelé městské části Prahy 10. Celá akce se velice vydařila, a to nejen díky krásnému počasí, ale především díky pozitivně naladěným účastníkům.

Autorka: Barbora Deutschová, Koordinátorka terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi

 

Kategorie: