Maltézská pomoc děkuje Zlínskému kraji za finanční podporu při realizaci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Uherském Hradišti. Zlínský kraj pro letošní rok podpořil sociální služby ze tří dotačních titulů: 

  • Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (1 173 630 Kč)
  • Zajištění finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021 (80 200 Kč)
  • Dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (42 600 Kč)

Na základě této podpory může být dále rozvíjena a zkvalitňována naše služba pro rodiny s dětmi na území ORP Uherské Hradiště. Za obdržené finanční prostředky velmi děkujeme.

Autor: Miroslava Třasoňová