O vzpomínání jako metodě posilující osobnost jednotlivce jsme již psali. Dnes se proto budeme věnovat knize, která skrze […]