O vzpomínání jako metodě posilující osobnost jednotlivce jsme již psali. Dnes se proto budeme věnovat knize, která skrze vzpomínky vede přímo k procvičování paměti. Je z dílny autorek Kláry Cingrošové a Kláry Dvořákové a nese název „Jak jsme vařili a jedli“, doplněný podtitulem „Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti“. Až se vám kniha v knihkupectví či v knihovně dostane do rukou, zjistíte, že je plná obrázků, otázek a úkolů. Hned v úvodu proto předesílám, že jsem na četbu nebo spíš na práci s knihou nebyla sama. Během osobních asistencí jsem ji sdílela s jednou z klientek Maltézské pomoci. Dokázala nás pobavit, inspirovat a otevřely jsme díky ní spoustu zajímavých témat.V Maltézské pomoci pracuji jako osobní asistentka seniorů. Docházela jsem k paní, jejímž velkým přáním bylo trénovat paměť. Položily jsme si proto otázku, co všechno k takovému tréninku patří a na co bychom se měly zaměřit. Je toho samozřejmě víc. Důležitý je pohyb, zdravá výživa, počítání, ale i čtení nahlas, stejně jako nejrůznější zaměstnávání paměti.

My jsme se rozhodly pro společné čtení nahlas, neboť pro mozek je to opravdová gymnastika, dále pro skládání křížovek na způsob hry Scrabble a v neposlední řadě jsme se vždy těšily na knihu „Jak jsme vařili a jedli“

Její autorky Klára Cingrošová a Klára Dvořáková ji rozdělily do deseti kapitol: Knihy receptů, Nakupování, Vybavení domácnosti, Stolování, Polévky, Hlavní chod, Nápoje, Svačiny a sladkosti, Uchovávání potravin. Úklid. Jednotlivé kapitoly jsou pro obveselení uváděny dobrou radou od mistra etikety J. S. Gutha-Jarkovského, jehož společenský katechismus dokáže čtenáře posunout v čase a přitom vyvolat nejen údiv, ale i obdiv, že některé postoje není třeba měnit po celé století.

Nejvíce jsme se ale těšily na zajímavosti pojaté formou kvízu. Schválně, dokážete si tipnout, v jakém století se talíře rozšířily po celé Evropě? Zvolíte sedmnácté, desáté nebo čtrnácté století? A víte, odkud byl přejat vzor takzvaného „cibuláku“, tj. porcelánu, který byl  v mnoha rodinách určen jen pro slavnostní příležitosti?

Kniha ale neobsahuje jen kvízové otázky. Najdete v ní i obrázky, které si po prohlédnutí máte zakrýt, abyste odpovídali na to: kolik hrotů má na obrázku vidlička nebo kolik je na obrázku sklenic na víno. Místo kresby se ale může objevit i nákupní seznam, který má osmnáct položek. Dokážete si všechny položky zapamatovat? Pokud ne, vězte, že i tohle můžete natrénovat.

A potom je v knize prostor pro hru asociací. Co dodáte, když někdo řekne „turecký“. Turecký med, jistě a dál? Kolik takových sousloví dáte dohromady? Na jiném místě zas slova nejsou oddělena a vy v nich hledáte názvy jídel, zeleniny, nádobí podle zaměření jednotlivých kapitol.

Většina otázek směřuje do dětství současných seniorů. Kdo jiný si například vybaví, že v šedesátých letech se na trhu s potravinami objevila novinka, tzv. polotovary. A kdyby si i pamětníci tuto skutečnost nevybavili, nebojte se, na závěr každé kapitoly jsou k dispozici správné odpovědi. A že se nakonec během vzpomínání dostanete k úplně jinému tématu, než autorky zamýšlely? Možná bude mnohem důležitější.

Kniha je tedy vhodná nejen pro setkávání ve skupině, ale i během osobních asistencí, či v rodině. Vnoučata, která mnohdy nevědí, na co se zeptat, najednou mohou s prarodiči luštit obrázky, písmenka, kvízy a objevit, že místo pizzy se pravidelně jedlo vepřo knedlo zelo.

A až budete na stůl chystat talíře, tak si i vy vybavíte nejen, že se do Evropy dostaly přes Itálii a Francii, ale že to bylo ve čtrnáctém století. Bude-li to takzvaný cibulák, vybavíte si, že tento vzor evropské porcelánky přejaly z daleké Číny. Prostě trénink paměti zdaleka nemusí být stres z toho, na co si zas nemohu vzpomenout, ale i zábava a poznání doplněné vzpomínkami.

Knihu vřele doporučuji i pod vánoční stromeček, a pokud by dědeček či babička v sobě měli cestovatelského ducha, potom sáhněte po dalších dílech, které obě autorky, jež mají dlouholetou zkušenost s organizováním volnočasových aktivit pro seniory, připravily. Mám na mysli „Vlastivědnou knížku pro vzpomínání a procvičování paměti“.

Cingrošová K., Dvořáková K.: Jak jsme vařili a jedli. Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti, Portál, Praha 2018


Autorka: Iveta Czerná


Doporučovali jsme také:


Reminiscence

Umění stárnout

Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

Maltézská pomoc pomáhá seniorům v rámci služby osobní asistence, o které se více dozvíte zde.