Dnešní výběr knihy z knihovny pražské pobočky potěší zejména ty, kdo velikonoční svátky prožívají v duchu křesťanské tradice. Jméno Anselma Grüna, autora knihy „Umění stárnout“, je poměrně známé. Tomuto benediktinskému mnichovi, ekonomovi a filozofovi v jedné osobě se totiž daří oslovovat široké publikum.

Na knihu „Umění stárnout“ mě upozornila manželova maminka, když zjistila, že Anselm Grün patří k mým oblíbeným autorům. Z úst osmdesátnice jsem takové doporučení přijala jako výzvu a rozhodla se knihu vyhledat. A ještě malé připomenutí – z díla Anselma Grüna s oblibou čerpal i Jaro Křivohlavý, o jehož knize „Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie“ jsme se na webu Maltézské pomoci již zmínili.

Co tedy můžeme čekat od knihy „Umění stárnout“?

Během její četby sestoupíme do vlastního nitra. Autor v knize odhaluje smysl stáří z různých úhlů. Je přesvědčený, že lidé pokročilého věku mají ostatním co říci, jenže postrádají, komu své poselství předat. Zdůrazňuje, že na vzájemné sdílení musí být připraveny obě strany.  Čtenář si tak společně s autorem klade otázku, jak zůstat i přes neduhy stáří otevřený světu, aby mu bylo přirozeně nasloucháno a on se cítil doceněný.

Stáří je totiž v knize pojato jako smysluplné pokračování životní cesty, na které člověka čeká přijetí sama sebe, vyrovnání se s vlastní minulostí, uvědomění si hranic svých možností a nalezení klíče k tomu, jak zacházet s osamoceností.

Čtenář zjišťuje, kolik je toho třeba odevzdat.  Objeví kapitoly věnované odevzdání majetku, zdraví, vztahů, sexuality, moci i vlastního ega.  Jistě si také položí otázku, co autora opravňuje k prezentování tak odvážných myšlenek.

Anselmu Grünovi bylo v době sepsání knihy dvaašedesát let. Text založil na svých znalostech z oblasti psychologie, na zkušenostech z duchovního vedení druhých lidí a opřel se i o zkušenosti vlastní maminky, případně svých spolubratří.  V neposlední řadě čerpal ze spirituality pouštních otců, tradice západního mnišství a poznatků hlubinné psychologie.

Pokud se chcete ponořit sami do sebe a hledat duchovní rozměr stáří spojený s objevováním trpělivosti, pokory, svobody, vděčnosti a lásky, potom jste sáhli po správné knize.

Grün A.: Umění stárnout, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009

Autorka: Iveta Czerná

 

Doporučovali jsme také:

Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

 

Maltézská pomoc pomáhá seniorům v rámci služby osobní asistence, o které se více dozvíte zde.

Kategorie: