Knihovna pražské pobočky není zatím rozsáhlá, ale už teď obsahuje knihy, ke kterým je dobré se vracet a doporučit je druhým. Patří mezi ně například „Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie“, jejímž autorem je Jaro Křivohlavý. Když knihu psal, bylo mu 86 let, a z textu je cítit, že ví, o čem píše.

Společně s autorem můžete hledat odpovědi na otázky: Co se v našem životě změní odchodem do důchodu? Co o stárnutí říkají současné studie psychologů. Jak prožít třetí fázi života jako
zralé osobnosti? A pokud bych měla najít místo, ke kterému se ráda vracím, potom je to podkapitola nazvaná Stárnutí a vděčnost. Její součástí je i takzvané Cvičení se ve vděčnosti.
Více se mi už prozrazovat nechce. Ono totiž stojí za to se ponořit do laskavých slov autora a vstřebat jeho pozitivní pohled na svět.

Na zadní straně obálky se dočtete, že kniha je doporučena především odborníkům z řad pomáhajících profesí. S chutí ji ovšem přečte každý, kdo chce porozumět sám sobě a svému
okolí. Jaro Křivohlavý (1925 – 2014) nás opustil v době vánoční, ve věku 89 let.

Autor: Iveta Czerná