covid testování Praha

Už více než tři čtvrtě roku je tady s námi! Virus, který změnil mnohé, ale ne náš přístup ke klientům. Jejich spokojenost totiž i nadále zůstává naší hlavní prioritou. A jak v Maltézské pomoci, konkrétně v rámci osobní asistence, bojujeme ve druhé vlně? O tom již ve slově pana ředitele.

covid testování Praha

,,Osobní asistence pro seniory v Maltézské pomoci dál běží, bez přerušení. Na rozdíl od jarních měsíců se počty klientů významně nesnížily, na epidemii se naši klienti již pomalu zvykají. Velmi intenzivně se snažíme ochránit před nákazou jak seniory, tak i naše asistentky. V Maltézské pomoci jsme používali jak roušky tak i dezinfekci ještě dříve, než vyšlo nařízení vlády o povinnosti používat roušky a respirátory při práci u klienta a zahájit testování na antigen u osobních asistentů a asistentek.“

covid testování Praha

„V rámci tohoto nařízení bylo k poslednímu listopadu otestováno celkem 118 asistentek, celkem pak bylo provedeno 202 testů (testy se opakují každých pět dní). Celá tato záležitost nás významným způsobem zatěžuje jak z hlediska administrativy, tak i z hlediska organizace naší služby. Současně se snažíme toto zvýšené pracovní zatížení našim pracovníkům vynahradit velmi slušnou finanční odměnou.”

Autor: Jiří Juda