Maltézská pomoc Mělník

Maltézská pomoc v Mělníku se i v tomto velmi náročném a neznámými situacemi nabytém roce snažila usnadňovat klientům životní situace, které by pro ně za normálních okolností nebyly problémem. Stále je plno lidí, kteří námi nabízenou pomoc rádi využijí a jsou s ní spokojení. S některými klienty jsme se i letos museli s velkým smutkem rozloučit, a nebylo jich málo, ale s vědomím, že díky nám mohli do posledních chvil zůstat ve svém přirozeném milovaném prostředí. A i přesto, že žijeme od března všichni prozatím „jinak“ než dříve, je skvělé, že jsme schopni zachovat kvalitu pomoci na stejné úrovni jako v předešlých letech, a to především díky týmu osobních asistentek, které v terénu dnes a denně pomáhají.

Maltézská pomoc Mělník

Co se týče doprovázení dětí s postižením do školských zařízení, i tato činnost se neobešla bez omezení v souvislosti s kovidovou pandemií. Téměř celé jaro byly všechny školy zavřené a doprovázení pozastaveno. S jakou nadějí však téměř všichni rodiče vyhlíželi začátek školního roku, neboť jak pro ně, tak pro děti byla domácí izolace velmi náročná a stresová. Od té doby, jen s malou přestávkou, doprovázení bez větších problémů pokračovalo v téměř nezměněném počtu. Během doby se u řady dětí dostavila puberta, změnily se jak psychicky, tak fyzicky. Pro naše asistenty to obnáší větší nasazení, neboť kvůli tomu dochází při jízdě k více problémovým situacím, které jsou třeba řešit okamžitě a rychle, aby nedošlo k ohrožení samotné jízdy. Některé děti se projevují hlasitěji, některé vůbec, další mají různé tělesné a psychické neduhy, které ostatní děti vnímají. Je však inspirující pozorovat, jak se díky naší službě dokáží začlenit do kolektivu dalších dětí, jak se vzájemně tolerují a učí se obstát. Všechny se vyjádřily, že s námi jezdí velmi rády. Během přepravy dochází i k celé řadě veselých historek, které opět ukazují na skvělou atmosféru ve vozech.

Maltézská pomoc Mělník

Všichni tak společně s klienty s nadějí vyhlížíme příští rok, který, doufejme, bude pro všechny lepší a snadnější.

Autor: Tamara Musilová