Problémy s pamětí našich blízkých nemusíme zpozorovat hned. Zjištění, že najednou mají problémy s plánováním, s každodenními činnostmi nebo orientací v prostoru, nás může zaskočit. Je pro nás bolestivé, když přestanou rozpoznávat lidi či věci. Pozorujeme, jak se mění jejich osobnost, a uvědomujeme si, že to jsou přitom stále titíž lidé. Lékaři často konstatují, že se jedná o příznaky demence, tedy o degenerativní onemocnění mozku, který v našem těle řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, jako je činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť a vnímání emocí. Příčinou onemocnění bývá Alzheimerova choroba, ale může jí být i vaskulární demence, Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky a mnohé jiné. Proto vás tentokrát chceme upozornit na knihu nazvanou 100 chyb při péči o lidi s demencí od německých autorek Jutty König a Claudie Zemling, které si položily otázku zásadní pro všechny, kdo se o nemocné starají: Jak můžeme zvýšit a zachovat kvalitu života lidí s demencí?Kniha 100 chyb při péči o lidi s demencí je rozčleněna do osmi kapitol, které jsou přehledně pojmenovány: Vysvětlení, Vlastní postoj, Komunikace, Prostředí, Práce s biografií klienta, Péče o tělesnou hygienu a stravování, Náročné chování. Každá kapitola zahrnuje řadu konkrétních chyb, kterých se pečující mnohdy dopouštějí.

V knize tak autorky vyvracejí zažitá a nepravdivá tvrzení jako například: Lidé s demencí by si měli uvědomit, že jsou nesamostatní, a proto musí přijmout pomoc. Lidé s demencí nesmějí nic dělat sami. Autorky rozebírají, jak necitlivý je přístup vycházející z představ, že: Kdo se pomočuje nebo není schopen najít toaletu, dostane inkontinenční pleny. Každá osoba závislá na péči musí za den vypít 1,5 až 2 litry tekutin. O lidech se hovoří, jako by nebyli přítomni.

Při četbě se s autorkami zamyslíme nad tím, kam vede neustálé opravování výroků lidí s demencí a zda je opravdu nutné, aby se tito lidé orientovali v realitě. Pečující jsou totiž  často konfrontováni s výroky, jež patří do světa jedince, o kterého pečují, a nikoliv do reality, ve které žijí.

Pro lepší pochopení svá doporučení ilustrují na konkrétních příkladech. Dočteme se tedy například o starém muži, který rád tvrdí, že musí jít do práce. Pečující byli v jeho případě přesvědčeni, že mu musí vysvětlit nesmyslnost jeho počínání. Vycházeli z mylného předpokladu, že muž informaci přijme a zklidní se. Konfrontace s realitou mu ale podle autorek přinesla jen špatnou náladu. Nemělo cenu se s ním snažit diskutovat nebo ho opravovat.

Ke každému mylnému předpokladu, spojenému s konkrétním příkladem, autorky přidávají doporučující shrnutí. V uvedeném případě uvádějí: Neopravujte klienty s demencí! Nechejte je v jejich světě a umožněte jim o něm vyprávět. Pokud chce jít někdo do práce, pak měl asi zajímavou práci, která ho naplňovala. Snažte se rozhovor nezablokovat, naslouchejte a poskytujte útěchu.

A kdo jsou autorky, které se čtenáři odvažují radit? Dr. Claudia Zemlin pracuje jako klinická psycholožka, gerontoložka a psychoterapeutka. Spolu s Juttou König, která má zkušenosti i jako pečovatelka, vedou v Německu semináře na téma péče o lidi s demencí a poskytují v této oblasti poradenství.

Kniha 100 chyb při péči o lidi s demencí vydaná nakladatelstvím Portál je tak určena pro všechny pečující a to ať se jedná o pracovníky v zařízeních pro seniory, osobní asistenty docházející za klienty domů, nebo o rodinné příslušníky. Jak v naší společnosti přibývá lidí, kteří se dožívají vyššího věku, přibývá také jedinců s degenerativním onemocněním mozku. Díky knize obou autorek se tak můžeme vyvarovat základních chyb a našim blízkým být opravdu nablízku.

Jutta König, Claudia Zemlin: 100 chyb při péči o lidi s demencí, Portál, Praha 2020

Autorka: Iveta Czerná

Doporučovali jsme také:

Jak jsme vařili a jedli. Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Reminiscence

Umění stárnout

Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

Maltézská pomoc pomáhá seniorům v rámci služby osobní asistence, o které se více dozvíte zde.