Velmistr Suverénního řádu Maltézských rytířů udělil zaměstnancům Maltézské pomoci paní Renatě Kubínkové (vedoucí centra a koordinátorce osobní asistence v Žatci), Andrei Edrové (vedoucí centra v Mělníku), Radce Vališkové (vedoucí centra v Praze, nyní na mateřské dovolené), Markétě Procházkové (koordinátorce dobrovolníků v Brně), Michalu Umlaufovi (vedoucímu centra v Přerově), Barboře Deutschové (koordinátorce terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi v Praze ) a Jiřímu Judovi (řediteli) medaile za mimořádné nasazení při pomoci potřebným v době coronové. Medaile předal na malé slavnosti pan Johannes Lobkowicz, procuratore Českého velkopřevorství.

A jak to vypadalo v coronavirové době?

Jak uvedl ředitel Jiří Juda, virová nákaza COVID-19 v roce 2020 zcela změnila běžný chod Maltézské pomoci. Veškerá činnost byla zaměřena na zachování pomoci našim klientům. To znamenalo zavedení mimořádných hygienických opatření, omezení vzájemného setkávání na minimum a zavedení práce z domova všude tam, kde to bylo možné. více

Autor: Michal Šimko