Díky virové nákaze COVID-19 se v roce 2020 zcela změnil běžný chod Maltézské pomoci. Veškerá činnost byla zaměřena na zachování pomoci našim klientům. To znamenalo zavedení mimořádných hygienických opatření, omezení vzájemného setkávání na minimum a zavedení práce z domova všude tam, kde to bylo možné. Zde se plně projevila výhodnost přechodu na vzdálená úložiště dat umožňující práci na počítači z domova a současně připojení služebních telefonů na internet.

 

Řada našich služeb doznala velkých změn. Nejvýrazněji se to projevilo v Praze, kde jsme v podstatě ze dne na den začali provozovat hotelové zařízení pro staré a nemocné lidi bez domova s kompletním stravováním. I v ostatních centrech došlo k velkým změnám díky vládnímu nařízení, které zastavilo pomoc rodinám s dětmi, zastavilo doprovázení dětí s postižením do škol a aktivizaci seniorů dobrovolníky. Zde jsme pro zachování pomoci museli improvizovat tak, abychom zachovali vládní nařízení a současně dokázali pomoci našim klientům.
Bylo zcela změněno vzdělávání pracovníků a to jak povinné, tak i vzdělávání v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců. Veškeré kurzy byly nahrazeny vzděláním pomocí internetu. Zdaleka ne všichni zaměstnanci však mají doma odpovídající zařízení umožňující tento způsob vedení seminářů. Navíc vzdělávání osobních asistentek vyžaduje fyzické předvádění i nacvičování dovedností, což bylo znemožněno.
Díky plnění vládních opatření došlo k výraznému růstu administrativy, současně však díky omezení činnosti státních úřadů ke zpomalení vyřizování většiny podání. Tyto záležitosti jsme řešili s vypětím všech sil, protože termíny žádostí o dotace i jejich následné vyúčtování bylo nutné plnit přesně, bez ohledu na problémovou situaci.
Řešili jsme řadu logistických problémů, zejména v souvislosti s povinným antigenním testováním pracovníků v přímé péči. Vedle nutnosti přesvědčit naše zaměstnance, aby každých pět dní podstoupili nepříjemnou proceduru, bylo velkým problémem sehnat zdravotníky, kteří testování provedou. Díky mimořádnému nasazení vedoucích jednotlivých center a současně ochotě navzájem si mezioborově pomáhat se nám podařilo vše zajistit dle vládních nařízení.
Rok 2020 byl rokem mimořádné vstřícnosti všech úřadů při financování sociálních služeb. Mimořádné nasazení všech pracovníků tak bylo odměněno velmi slušným růstem mezd.
Sociální služby se překvapivě staly v roce 2020 zajímavým a stálým zaměstnáním, kde nehrozí výpovědi. Pozorovali jsme to jak na minimálním množství výpovědí, tak i na nezvyklém zájmu o práci v sociálních službách.
Rok 2020 byl také rokem štědrých dárců. Maltézská pomoc dostala nejvíce darů od fyzických osob v historii. Byly to dary nejen finanční, ale i hmotné, rouškami počínaje a pečivem pro lidi bez domova konče. Děkujeme všem, Vaše dary skončily u těch, kteří to potřebovali.
Jsem přesvědčen, že Maltézská pomoc ukončila rok posílena o nové zkušenosti a vírou, že dokáže zvládnout více problémů, než dosud dokázala představit. Je to zajisté díky velmi schopným a pracovně zapáleným pracovníkům.

Autor: Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci