V letošním roce jsme v rámci Programu pomoc lidem v sociální nouzi získali služební dodávku Dacia Docker. Podařilo se to díky projektu The Global fund for forgotten people Řádu Maltézských rytířů. Vůz slouží klientům při jejich zabydlování. Umožňuje jim totiž, aby si domácnosti vybavili nábytkem či spotřebiči, které lze pořídit za odvoz. Díky služebnímu automobilu se nám podařilo zefektivnit i dovážku potravinové pomoci určenou lidem bez domova.Při podávání žádosti o služební vůz nikdo nepředpokládal, že bude využit i v případě živelné katastrofy, konkrétně při pomoci po tornádu, které začátkem července postihlo jižní Moravu.

Mnoho domů zůstalo beze střechy. Kryla je často jen provizorní plachta, jež při každé větší bouřce neudržela příval vody a znovu je zatopila. Z budov bylo třeba odvážet rozbořený materiál, zalepovat vymlácená okna. Ničivé tornádo, jež poničilo obec Hrušky, po sobě zanechalo takové stopy, že bylo zapotřebí mnoha dobrovolníků. Já sama jsem byla několik víkendů součástí výborné party lidí, kteří ve svém volném čase pomáhali napravovat obrovské škody.

Lidé postižení katastrofou často neměli možnost si ani uvařit. Důvodem byl nejen přerušený přívod elektřiny, ale i fakt, že tornádo lidem kuchyně zničilo. Pro místní i dobrovolníky
pomáhající s obnovou obce tak bylo třeba zřídit polní kuchyni, která by připravila a vydala několik stovek obědů a večeří denně.

Organizace Maltézská pomoc proto zapůjčila služební dodávku pro odvoz potravin z potravinové banky do obce Hrušky. Byla přivezena převážně čerstvá zelenina, ovoce a pečivo, které v té době nejvíce chybělo. Z darů od farní Charity Čakovice se podařilo zakoupit plastové nádobí a pytle na odpad.


Autorka: Barbora Deutschová, Koordinátorka terénního programu Pomoc lidem v sociální nouzi

Kategorie: