Chtěl bych Vás svým jménem a svou zkušeností pozvat mezi naše řady dobrovolníků Maltézské pomoci. Máte o dobrovolnictví zájem, nebo jste se dostali k tomuto článku náhodně? V tom případě by Vás mohlo zajímat, že dobrovolnictvím s jednou z cílových skupin můžete velmi užitečně a efektivně naplnit svůj volný čas, který lze využít i ke svému osobnímu rozvoji. Já takový pocit měl před několika lety, když jsem přesně takto vyhledával činnost, během které bych si mohl připadat skutečně užitečný, a někomu svou přítomností poskytnout alespoň malou službu.

Dobrovolnictví mění směr života

Ačkoliv momentálně dobrovolníkem nejsem, dovedla mě tato činnost ke studiu sociální práce na VOŠ Caritas, a rovněž tak k výkonu několika praxí na centru Maltézské pomoci v Olomouci. Nejvíce se zajímám o práci s cílovou skupinou seniorů, a proto momentálně vykonávám odbornou praxi v Sociálně aktivizačních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Praxi jsem si ovšem vyzkoušel i v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a při doprovázení pěstounských rodin. Téma seniorů a dobrovolnictví mne zaujalo natolik, že nyní zpracovávám své závěrečné práce na téma práce s biografií v dobrovolnické činnosti se seniory.

Z výkonu dobrovolnické činnosti nemusíte mít žádný strach, jelikož celou dobu se vám budou věnovat profesionální koordinátoři dobrovolnictví. Na koordinátora se můžeme v případě komplikací s čímkoliv obrátit. Vzájemnou odměnouvám i klientům může být možnost navázání a udržování lidského a smysluplného vztahu, který v hojných případech obě strany rozvíjí a obohacuje. A jakéže činnosti je možné s klienty dělat? Formou aktivizace můžete doprovázet klienty po venku, pomáhat jim při nákupech či jednoduchých domácích pracích, vést s nimi konverzaci či je doprovázet na oblíbená místa. Důležité je myslet na to, co by si tak klient sám přál. Možností je skutečně mnoho, stačí na ně ve správnou chvíli přijít. Zkušenosti vám mohou ve výsledku pomoci s vaší životní cestou, po které kráčíte, či je můžete efektivně zužitkovat při budoucí péči o někoho, kdo vaši pomoc bude potřebovat.

Chcete se stát jedním z nás a smysluplně využít 2 hodiny týdně? Kontaktuje, prosím, kooridnátorku Lucii Švábovou na čísle 731 619 695 či e-mailem na adrese [email protected].

Autor: Slavomír Glomb, dobrovolník