Uspořádali jsme setkání Platformy pro sociální bydlení.

Beseda v komunitním centru nabídla přehled služeb Maltézské pomoci a též vhled do její historie.

Pomozte finančně zabezpečit osoby, které jsou bez domova.

Pomozte lidem bez domova přežít chladné zimní období

Maltézská pomoc od 1. prosince 2018 vstoupila do Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Je to největší profesní organizace zastupující společnosti našeho […]
Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7), tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou skuteční chudí, tedy ti, […]