Na léto se chystá Mezinárodní setkání maltézských dobrovolníků, které proběhne dne 14. – 21. srpna 2019 v polské Jarosławieci (přímořské městečko). Letní kemp je určen pouze pro dobrovolníky Maltézské pomoci, o. p. s. a Maltézské mládeže z. s.

Jde o setkání, které je zaměřené plně na rozvoj, networking a team-building maltézských dobrovolníků z různých zemí střední a východní Evropy. Program tak bude vyplněn různými workshopy, diskuzemi a motivačními aktivitami, ale čas jistě bude i na „bratření se“ a získávání cenných a inspirativních informací pro další činnost našeho spolku. Přesný program bohužel prozatím nemáme k dispozici (na jeho získání pracujeme).

Celá akce bude unikátní v tom, že má být skutečně zaměřená pouze na rozvoj dobrovolníků a aktivit různých maltézských organizací. Cílem je motivace a osobní rozvoj dobrovolníků, kdy z této akce by měli čerpat při své další práci.

Komunikačním jazykem by měla být angličtina

Náklady spojené s akcí: účastnický poplatek činí 50 EUR (cca 1 300 Kč) s tím, že s ohledem na poměrně nízkou částku je zde prosba, zda by ti dobrovolníci, kteří mají takovou možnost, přispěli o něco více na provozní náklady (to je samozřejmě zcela dobrovolné). Cena pak nezahrnuje dopravu a kapesné.

 

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.