V Brně 21. března 2019 začíná další ročník Mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět. Pod heslem „Bezpečná blízkost“ se zaměřuje na téma identity a hledání toho, co nás spojuje. Festival bude v Brně probíhat do 29.3.2019. Mezi filmy se objeví i filmy dotýkající se tématu stáří jako např. film Láska a prázdná slova, který zachycuje život s Alzheimerovou chorobou.

Již tradičně proběhne v rámci festivalu Jarmark neziskovek, kterého se Maltézská pomoc i letos zúčastní. Jarmark se bude konat ve středu 20. března od 13.00 – 17.00 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Návštěvníci budou mít příležitost setkat se s nevládními neziskovými organizacemi, podílejícími se na zlepšování veřejného prostoru v našem okolí a zve tak všechny, kteří mají chuť něco změnit, ale nevědí zrovna jak.

Více informací o festivalu najdete zde: https://www.jedensvet.cz/2019/brno
Více informací o jarmarku neziskovek naleznete potom zde: https://www.jedensvet.cz/2019/brno-novinky/501-jarmark-neziskovek-na-fss

Autor: Makréta Studená

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.