Na konci dubna se v brněnském centru Maltézské pomoci konaly aktivity v rámci Dnů dobrovolnictví. Lidí se mohli dozvědět informace […]
Jak nejlépe přivítat první máj a měsíc lásky, květen? Naši asistenti ho mohli přivítat v divadle. Díky Národnímu divadlu Brno […]
Kvalitní vzdělávání je důležitou součástí naší profese a v Brně to nebereme na lehkou váhu. Proto jsme rádi, že se […]
V březnu se konal Jarmark neziskovek v rámci Festivalu Jeden svět na Masarykově univerzitě v Brně. Koordinátorka dobrovolnického projektu […]
Letos jsme již potřetí mohli dopřát našim pracovníkům a dobrovolníkům možnost navštívit Mahenovo divadlo patříci pod Národní divadlo Brno. […]
Slavnostní večer předávání cen Křesadlo se konal 8. prosince v Brně. Naprosto plné divadlo ocenilo potleskem všech 44 nominovaných z celého […]
Dobrovolnictví je důležitou součástí společnosti, která přináší mnoho výhod jak pro dobrovolníky, tak pro ty, kterým pomáhají. Dobrovolnictví […]
V druhé polovině října jsme se zúčastnili akce ,,Open-er dobrovolnictví mění svět“, kterou organizovalo Jihomoravské dobrovolnické centrum. Měli […]
V Jihomoravském kraji od roku 2017 udělujeme cenu Křesadlo významným dobrovolníkům, kteří dělají neobvyklé věci nezištně pro druhé. […]